Presentem una realitat sovint excessivament invisibilitzada: la vulneració dels drets humans als barris de Girona. Gràcies a la implicació i el rigorós treball de camp d’estudiants del grau de Comunicació Cultural de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i de diversos col·lectius veïnals, socials i pedagògics, posem al descobert i a disposició de la ciutadania casos de violació de drets en la realitat social d'aquests barris. Més informació en aquest dossier.

Accedeix als resultats dels deu barris perifèrics de la ciutat de Girona observats:

Observar i interpretar d'una manera crítica el que ens rodeja ens ajuda a reflexionar sobre les causes, les implicacions i les conseqüències d’una problemàtica que sovint viu soterrada en el dia a dia de molts ciutadans, i que considerem que s’ha de pensar des d’una mirada general, des d’una visió panoràmica del món. Dit d’una altra manera: cal activar el pensament crític global amb la denúncia local.

Ens volem fixar en col·lectius vulnerabilitzats: dones, immigrants, famílies, infants, joves, col·lectiu LGTBI, persones amb capacitats diverses; i les seves problemàtiques: atur, educació, habitatge, salut, cultura, pobresa, participació ciutadana i discriminació en general.

La immigració i la seva integració cultural i social continuen sent una assignatura pendent i no resolta, sobretot en grans centres urbans. La desintegració territorial de Girona és evident, la gent viu arrelada al seu barri (se’l sent seu) per moltes circumstàncies, però és difícil que, a la vegada, se senti ciutadà o ciutadana de Girona com un nucli “integrat” i equilibrat. Les desigualtats socials pesen molt, la qual cosa sovint provoca crítiques ciutadanes a la “sensació” d’abandonament.

S’han detectat aspectes que estan enquistats en la nostra societat (manca d’una educació “permanent” realment democràtica i en valors i drets humans) i que estan invisibilitzats, com és l’estigmatització que alimenta el racisme i la xenofòbia.

L’objectiu general del projecte consisteix a determinar el grau d’observació de l’estat dels drets humans en espais de proximitat i posar-los a disposició de la ciutadania publicant-los en un espai web creat a mida per al projecte.

Esperem que aquest projecte tingui continuïtat i que, sobretot, sigui útil a la ciutadania.